برای اصلاح سبک زندگی باید اول صبحانه را اصلاح کنیم:

جایگزین پنیر در صبحانه:

        • ارده و شیره انگور

        • ارده و عسل

        • کره محلی و عسل

        • تخم مرغ نیم برشت

به جای شکر سفید از
  • عسل
  • یا نبات
  • یا شکر قهوه ای
 استفاده کنید.
 
از میان مرباها
  • مربای به
  • مربای انجیر
  • مربای سیب
  • مربای هویج
  • کدو حلوایی
را مصرف کنید.