حضرت زهرا (سلام الله علیها) درباره آداب غذا خوردن فرمودند :

در سر سفره غذا ، دوازده کار نیک وجود دارد که سزاوار است ، هر مسلمانی آنها را بشناسد . چهار مورد آن واجب و چهار مورد مستحب و چهار مورد نشانه ی ادب و بزرگواری است .و اما چهار مورد واجب :

شناخت و معرفت پروردگار ( بدانیم که نعمت ها از اوست )

راضی به نعمت های خدا بودن

گفتن (( بسم الله الرّحمن الرّحیم )) در آغاز غذا

سپاسگزاری خدا در پایان ( و گفتن الحمدالله ربّ العالمین )

  و چهار عمل مستحب عبارتند از :

وضو گرفتن قبل از غذا

نشستن به جانب چپ

در حال نشسته غذا خوردن

غذا خوردن با سه انگشت

 و آن چهار عملی که نشانه ادب و بزرگواری است :

از غذای پیش روی برداشتن

لقمه ها را کوچک برداشتن

غذا ها را به خوبی جویدن

کمتر به صورت دیگران ، نگاه کردن

منبع : کتاب هفتاد و پنج سیره عملی حضرت فاطمه سلام الله علیه

آداب غذا خوردن - بخش دوم