مراجعه کنندگان و بیماران گرامی، لازم است قبل از حضور در مطب دکتر عالیه خامنه ای، از طریق تلفن، نوبت دریافت کنید. لطفا برای دریافت نوبت با شماره های زیر تماس بگیرید:

    ۶۶۹۴۳۶۵۴         ۰۹۱۹۶۷۸۸۰۲۷        ۰۹۰۳۵۹۷۷۸۶۰