امام رضا سلطب الرضاام الله علیه، بدن انسان را به یک کشور تشبیه کرده اند. پادشاه این کشور قلب است. عروق ،اعصاب و مغز کارگزاران او هستند. قلب خانه ی این پادشاه و جسم حیطه و قلمرو استیلای اوست. دست، پا، چشم، لب ها، زبان و گوش یاران او هستند. خزانه این پادشاه، معده و شکم و پرده دار این پادشاه سینه اوست. برای پادشاهی با این همه امکانات پاداشی است و کیفری. شادی همچون پاداشی برای این پادشاه است که منجر به سلامتی برای او می شود. غم واندوه، نیز همچون کیفری برای این پادشاه به حساب می آید، که منجر به بیماری او می شود.

کتاب: طب الرضا

گردآورنده: جابر رضوانی

 توصیه امام رضا سلام الله علیه درباره خوردن این است که فرموده اند:
غذایی را برگزین که بدنت از آن نیرو می گیرد و به آن تمایل پیدا می کند و بر اساس همین تشخیص به استفاده از مواد سودمند ادامه می دهد و انرژی خود را از چنین تغذیه ای به دست آورد. خوراکی را انتخاب کن که با طبیعت تو همسانی دارد. هرغذایی را به مقدار کافی و در زمان خود تناول کن و هنگامی دست از غذا بردار که هنوز میل به خوردن داری.

غذاهای با طبع سرد را در فصل تابستان و غذاهای با طبع گرم را در فصل زمستان و غذاهای با طبع معتدل را در فصول بهار و پاییز به میزان نیروی جذب و میل و اشتهایت تناول کن. در ابتدا از مواد غذایی سهل الهضم و سبک که مورد نیاز بدنت می باشد مثل سوپ و آش تناول کن. روزانه یک مرتبه وقتی که هشت ساعت از روز گذشته باشد یا سه وعده غذا در مدت دو روز بخور. یعنی یک مرتبه اول روز (صبحانه) یک بار پایان روز(شام) و یک مرتبه روز بعد هنگامی که هشت ساعت از صبح گذشته باشد(ناهار) و در آن روز نیازی به مصرف شام پیدا نخواهی کرد.
نوشابه ای که پس از غذایت مینوشی باید نوشابه ای حلال و طیب و طاهر باشد.

نوشیدن آب سرد پس از خوردن ماهی تازه موجب بروز فلج اندام می شود.
خوردن ترنج وبالنگ در شب چشم را منحرف و باعث دوبینی می شود.
مصرف زیاد تخم مرغ باعث بزرگی طحال ونفخ معده و تنگی نفس و آسم و تنگی سینه می گردد.
خوردن مداوم انجیر بدن را چاق می کند.
نوشیدن آب سرد پس از غذای گرم و در پی مصرف شیرینی دندان ها را فاسد می کند.
مصرف زیاد گوشت گاو و گوساله ،باعث کاهش عقل و اندیشه ،کندذهنی و فراموشی می گردد.

در بین غذا آب ننوشید.
کسی که می خواهد قدرت حافظه اش زیاد شود،هر روز صبح ناشتا ۲۱عددمویز میل کند.
کسی که می خواهد ناخن هایش نشکند و خراب نشود روز پنج شنبه آن را کوتاه کند.
جهت جلوگیری از سرما خوردگی روزی سه قاشق عسل بخورید.
کسی که می خواهد همواره بدن صحیح و سالم و سبک بار داشته باشد از شام شب بکاهد‌.
درهنگام روغن مالی سر ،ناف را نیز چرب کنید تا دچار درد ناف نشوید.
ابروها را روغن مالی کنید تا دچار خشکی و ترک و زخم لب نشوید.

پس از خوردن شیرینی تکه نانی بخورید تا دندان ها پوسیده نشود.
برای جلوگیری از نفخ و باد هفته ای یک بار سیر بخورید.
وقتی شکم پر است ابتدا به پهلوی راست دراز بکشید و پس از چند دقیقه به پهلوی چپ برگردید.
از خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی بپرهیزید.
از خوردن زیاد قلوه، سیرابی و شیردان بپرهیزید زیرا باعث ایجاد سنگ کلیه و مثانه می گردد.
باشکم پر حمام نگیرید باعث قولنج می شود.

به امید روزی که با احیای فرهنگ رضوی به کوثر معارف علوی و طب قرآنی نایل شویم.