کولیک یا نفخ دوره نوزادی بسیار شایع بوده وناشی از سردی گوارش نوزاد  می باشد. علائم آن به این شکل است که نوزاد به طور متناوب به خود می پیچد، قرمز می شود و گریه میکند، شکمش متورم و نفاخ میگردد و گاز معده روده زیاد دفع میکند و یا حتی آروغ زیاد می زند، البته اگر نوزاد آروغ بزند یا دفع گاز داشته باشد علائم ناراحتی وی کمتر می شود و یا رفع می گردد و هر چند دقیقه یکبار این علائم شروع میشود و در شب ها شدت بیشتر است. همچنین وقتی نوزاد تازه شیر خورده و سیر است این علائم بیشتر است و درمان بسیار ساده ای دارد و نیاز به داروهای شیمیایی نیست.

۱- روغن کنجد به شکم نوزاد مالیده شود. 

۲- یک قاشق مربا خوری بارهنگ + نصف لیوان عرق نعنا + نصف لیوان آب ده  دقیقه جوشانده شود پس از خنک شدن یک قاشق مربا خوری عسل اضافه  شده قبل از شیر دهی وبعد از شیر دهی هربار ۳-۲ قاشق مربا خوری به نوزاد خورانده  شود

۳- مادر در مصرف سردیجات خیلی احتیاط کند وکمتر مصرف نماید.