تعاریف
طب چیست:
طب علمی است که سلامتی را در بدن نگه می دارد، هر گاه رفت به بدن باز می آورد
طبیب به چه کسی می گویند:
کسی که فقط با ابزار طبیعی درمان می کند، و تطبیق دهنده داروبا درد است.
حکیم به چه کسی می گویند:
کسی که ابزار طبیعی را به خدمت می گیرد، و علاوه بر جسم، و روح و روان را هم درمان می کند، حکیم نامیده می شود.
روحانی به چه کسی می گویند:
کسی که فقط روح را درمان می کندو به جسم کاری ندارد.

تعریف سلامتی از دیدگاه طب سنتی
تن انسان برآیند اثر چهار ماده صفرا، سودا، دم و بلغم است، که از چهار رکن آتش، و آب، هوا، و خاک برخواسته است هر گاه این چهار ماده در تن، در حال تعادل نسبی باشند، بدن سالم است.

تعریف بیماری در دیدگاه طب سنتی
هرگاه یک یا چند مورد از این اخلاط چهار گانه، در یک عضو یا چند عضو از، حد تعادل خود بیشتر یا کمتر شوند، بیماری پدید آمده است.
در دیدگاه طب اسلامی هر گاه بدن انسان از نظر طبیعی و روحی دچار نقصان شود، بیماری پدید می آید.

درمان از دیدگاه طب سنتی
حفظ تعادل چهارگانه (اخلاط) در بدن بهداشت و ایجاد تعادل این اخلاط درمان نامیده می شود. از دیدگاه طب اسلامی حفظ سلامتی یعنی غذاهای متعارف مورد نیاز تن و روان تامین شود و گرنه حفظ سلامت امکان ندارد. وقتی فرد بیمار شد باید هر دو را به او برسانیم. هم اخلاط کاهش یافته را باید از طریق غذاها جبران کنیم وهم اخلاط افزایش یافته را کم کنیم و هم نقصان معنوی پدید آمده را تلافی کنیم.

طب اسلامی
مجموعه ای است از دستورات مذهبی موجود در قرآن کریم و منابع احادیث و روایات که به صورت مستقیم از طریق وحی نقل شده و یا از ادیان پیامبران و دستورات ائمه اطهار سلام الله علیها استفاده شده است و یا در رفتارها و اخلاق آنان مشاهده گردیده و برای ما نقل شده است.
در تفکر اسلامی انسان محور و مدار اصلی است و از مجموعه سیارات و فلکیات، خورشید، ماه، ستارگان و امواج ناشی از آنان تاثیر می پذیرد و نیز از تمامی شرایط حاکم بر محیط زیست و معیشت، اعم از مادی، معنوی، حیوانی و نباتی، آسمانی و زمینی، ریز و درشت، خرد و کلان بهره می گیرد. ازطرف دیگر استعداد، گنجایش و توان او به گونه ای است که می تواند بر تمامی ارکان خلقت مسلط شود و جهان را به تسخیر مادی و معنوی خود درآورد.

چرا طب اسلامی
خالق انسان، خداوند است.یعنی خداوندبه نیازهای انسان آگاه است. همچنین خداوند قانون های حاکم بر جسم وروان انسان را می داند. هدایت الهی شامل هدایت طبیعی و هدایت معنوی است.