توکل برخدا خوبی نیت
اقامه نماز با حالت خشوع حرف حق زدن
استقفارکردن زیاد احسان کردن به والدین
خوش خلقی دعا بر پدر مادر
گرامی داشتن ناتوانها خوش رفتاری با همسایه
صدقه دادن دعا کردن برادر مومنی را درخلوت.
میانه روی در اقتصاد قرائت سوره واقعه در هر شب
مداومت برسوره قدر گفتن(لا حول ولا قوه الا بالله)
خواندن آیه الکرسی خواندن سوره صافات در روز قدر
حضور در مساجدقبل از اذان استعمال بوی خوش
عفت کلام خواندن نماز شب
کم حرفی، کم خوری، کم خوابی تعقیب نماز بعد از نماز صبح
خوردن ریزه های طعام از کنار سفره روشن کردن چراغ قبل از غروب
خلال کردن میهمانی دادن
شستن ظرف خوراک غذا دعای دیگران بر سر سفره
گذاشتن سرکه در خانه خواندن زیارت عاشورا
مداومت در وضو وطهارت خط زیبا
حرف نزدن در توالت صبح زود به دنبال کسب رفتن
خوردن کاسنی شانه کردن مو در حالت نشسته
جارو کردن خانه ودرب خانه شستن سر با ختمی
جواب دادن به اذان گو ، یعنی هرچه را که او میگوید در پاسخ تکرار کند و دعوت موذن راکه به نماز فرامیخوانداجابت نماید ونماز اول وقت بخواند
خواندن سوره تبارک الذی هر روز صبح
وضو گرفتن وشستن دست قبل از غذا (شریک نکردن شیطان در غذا)
گفتن سی بار (سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده)
گفتن (لااله الا الله الملک الحق المبین)درهر روز
انگشتر عقیق، فیروزه و یاقوت در دست کردن
انجام مستحبات نماز ونماز وتر در نماز شب
سلام کردن و خواندن سوره توحید بعد از داخل شدن به منزل