١.مصرف ترکیب (یک عددسیب رنده شده +٣ قاشق غذا خوری عرق بید مشک +یک قاشق غذا خوری عسل) هرروز یک بار
٢ فسنجان بادام درختی (نصف بادام +نصف گردو) هفته ای دو الی سه وعده در شب میل شود.
۳. بادام درختی روزی ١۴ عدد
۴ مویز روزی ٢١عدد
۵ انجیر ٧عدد هرشب
۶.زیتون ٧عدد هر شب
۷. خرما ٣ عدد هرروز
۸.بادکش خون ساز درمراکز خون ساز بدن مثل کتف ها، لگن، ران ها وساق پاها یک شب در میان (١۴الی ٢١مرتبه)
۹.سوپ گندم با روغن زیتون هفته ای یک الی دو وعده میل شود
۱۰.ارده با شیره انگور ٣ الی ۴ وعده در صبحانه
۱۱.مصرف زیاد انگور