ماهیت غذایی تخم مرغ شبیه به گوشت است، بهترین نوع آن تخم مرغ روز است. زیرا حرارت هوا به مرور باعث کاهش ارزش غذایی و فساد آن می شود. زرده تخم مرغ گرم و تر و سفیده آن سرد و تر است. در میان تخم پرندگان، تخم مرغ از همه بهتر و معتدل تر است. هر چه اندازه تخم مرغ بزرگتر باشد گرمایش کاسته و به رطوبتش افزوده می شود. برعکس هر چه اندازه آن کوچکتر باشد بر گرمی و خشکی آن اضافه می شود. برای مثال، تخم بلدرچین گرم و خشکتر و شتر مرغ سرد و مرطوب تر از تخم مرغ است.
بهترین روش خوردن تخم مرغ به صورت عسلی است. تخم مرغ عسلی بسیار زود هضم است و برای کودکان، بیماران و سالمندان و کسانی که ضعف هضم دارند مناسب است. تخم مرغ پخته (سفت) و نیمرو دیر هضم تر و مناسب کسانی است که فعالیت بدنی زیاد دارند. افراد بالغ و سالم می توانند حداکثر روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند و دیگران به مقدار کمتر.
ویژگی های یاد شده مربوط به تخم مرغ هایی است که بر خلاف تخم مرغ های ماشینی، به طور طبیعی و سالم پرورش یافته باشند.