بابونه Chamomile گیاهی است دائمی و کوچک به ارتفاع تقریباً ۳۰ سانتیمتر دارای بوئی معطر که در چمنزارها و اراضی شنی می‌روید. ساقه آن به رنگ سبز مایل به سفید، برگ های آن کوچک متناوب، دارای بریدگی های باریک و نامنظم و پوشیده از کرک است. گل های آن مجتمع در یک طبق اند و به طور منفرد در انتهای ساقه گل دهنده، در فصل تابستان ظاهر می‌شود. در هر طبق گل های سفید در اطراف و گل های زرد در قسمت وسط قرار دارند.