کندر را آسیاب کرده با روغن زیتون مخلوط نموده به صورت خمیر درآورید سپس یک لایه نازک روی پوست قرار دهید وبعد از مدتی شسته شود.

کسانی که پوست خشکی دارند و زمینه آلرژی دارند در مصرف این دارو احتیاط کنند.