•  آویشن: به صورت دم کردنی

• پونه: به صورت دم کردنی یا بخور

• نعناع: به صورت دم کردنی استفاده نعناع در طولانی مدت میل جنسی را کاهش می دهد.

بابونه: به صورت دم کردن و یا بخور

اسطوخدوس: به صورت دم کردن

• شلغم

• تره

• پیاز

• کاسنی

• سیب

• سیر

• گیاه ترکی معروف به پولکی

• دوسین

• دود عنبرنسارا: برای درمان عفونت های سینوسی و زنان

• دود اسپند

• دود کندر