هر کس یک صلوات بفرستد خدا در عافیت رابر او می گشاید. رسول خدا می فرماید: برای برطرف شدن فقر وتنگ دستی بسیار یاد خدا کنید و بر من صلوات بفرستید.
مردی خدمت رسول خدا آمد و از فقر وتنگ دستی شکایت کرد آن حضرت فرمود: وقتی وارد خانه خود شدی، سلام کن؛ خواه کسی در خانه باشد خواه نباشد. و بر من سلام فرست وبعد از آن سوره اخلاص را بخوان، آن مرد چنان کرد و در اندک روزی توانگر گردید چنان که به همسایه خویشان خود کمک مالی میکرد.

هرکه در هر صبح ده مرتبه در هر شام ده مرتبه برمن صلوات فرستد، من  او را در یابم در وقتی که محتاج به آن باشد.
حضرت رسول خدا (صلوات الله علیه) می فرماید: هر کس که بعد از ظهر صد مرتبه  صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به او میدهد:
اول، مدیون نشود واگر مدیون شود خداوند ادا کند.
دوم، ایمان او را حفظ کند که این بزرگترین بخشش است.
سوم، روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد.