معرفی کتاب به مناسبت فرار بنی صدر و مسعود رجوی به فرانسه

کتاب: انقلاب اسلامی از پیروزی تا تحکیم

ناگفته هایی از دولت موقت و ریاست جمهوری دوره اول ۶۰-١۳۵۷

نویسنده: عباس شادلو

این کتاب به وقایع تاریخی سه سال اول انقلاب اسلامی نخست وزیری بازرگان و ریاست جمهوری بنی صدر می پردازد و سعی دارد گوشه‌هایی از وقایع سیاسی این دوران که غالب آنها درکوران حوادث متوالی پس از انقلاب بدون پاسخ مانده و ذهن را کنجکاو باقی گذاشته ‌است را بازگو کند.
این کتاب مشتمل بر مقدمه، پیشگفتار و 7 فصل می‌باشد که هر فصل شامل یک مرحله از تحولات سیاسی مهم این دوره است.