برخی از مهم ترین دستورات معنوی و مقدس طب اسلامی برای پیشگیری و درمان بیماری ها

• خوردن نمک طبیعی قبل از غذا

• مصرف سرکه طبیعی بعد از غذا

• حجامت

• اذان گفتن و نماز اول وقت

• دائم الوضو بودن