• استشمام شبانگاه گلاب موجب گرمی مغز می شود.

• مسهل و مفید در درمان یبوست

• نوشیدن آن خنک کننده و نرم کننده برای پوست‌های حساس است.

• نوشیدن آن متعادل کننده پوست‌ های چرب است.

• نوشیدن گلاب، جوان‌ کننده پوست‌های پژمرده است.