تمامی رفتارهای درمانی در طب اسلامی با معنویت آمیخته است، شروع هر درمانی، رعایت آداب معنوی، نیت شفا و آغاز عمل به نام حضرت پروردگار است.

• ابزار شفا و یا دوای هر دردی از نظر اسلام در حلال نهفته است. خداوند درمان را در حرام قرار نداده است.

• افرادی که رفتارهای درمانی را اجرا می کنند نباید پاداشی را که خارج از توان مریض باشد را بر او تحمیل کنند.معمولا رفتارهای درمانی اسلام، اعمال ساده و کاربردی و پرفایده و بدون زیان و عوارض جانبی است.

• اجرای رفتارهای درمانی اسلام بین طبیعت جسم انسان با روح و روان او هماهنگی ایجاد می کند.