شستشوی مرتب مجاری تنفسی با آب یا آب نمک رقیق
پرهیز از ورود مواد زائد و سمی دیگر به بدن مانند: سیگار و قلیان، حشره کش ها، مصرف غذاهای مانده یا دارای مواد نگهدارنده ، ...
پرهیز از خوردن غذاهایی که باعث غلظت خون می شوند، مانند: گوشت گاو، عدس، بادمجان، میرزا قاسمی، سوسیس وکالباس، ماکارونی، قارچ، کله و پاچه و ...
درمان یبوست و پرهیز از مواد یبوست آور
پرهیز از کارهایی که منجر به کاهش نیروی عمومی بدن می شود، مانند : خواب ناکافی، شب زنده داری، ورزش سنگین و ...