ختمی Marshmallow گیاه بومی مناطق شرق مدیترانه است. گیاهی است علفی و چندساله که ارتفاع آن به حدود ۲ متر می‌رسد. ساقه آن از کرکهای ریز که به رنگ خاکستری می‌باشد پوشیده شده است. برگهای ختمی دندانه‌دار، پهن و مانند قلب است. گل های آن درشت به رنگ سفید مایل به قرمز یا ارغوانی است که به صورت دسته‌های سه تایی در اواخر تابستان ظاهر می‌شود. ختمی به علت داشتن گل های زیبا به صورت گیاه زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شود. تمام قسمت های این گیاه، کاربرد درمانی دارد.