رازیانه Fennel گیاهی است معطر ، علفی و دو ساله که ارتفاع آن تا ۲ متر می‌رسد. ساقه آن دارای شیارهای هم ردیف و موازی می‌باشد. برگهای آن نازک و نخی مانند است. گلهای رازیانه زرد و بصورت خوشه در انتهای ساقه ظاهر می‌شود. میوه رازیانه کوچک و بطول حدود ۸ میلیمتر و عرض ۳ میلیمتر بوده و دارای بوئی معطر و طعمی شیرین می‌باشد. رازیانه در مناطق مدیترانه‌ای بخوبی رشد می‌کند و در ایران در مناطق شمالی کشور در دامنه‌های کوههای البرز خودرو است.