پستانک موجب لاغری (کم شیر خوردن به دلیل زودتر رسیدن به پستانک)، اسهال، قارچ، بیماری های گوارشی به ویژه بیماری های روده و گودی سقف دهان می شود. همچنین پستانک باعث لکنت زبان و برهم خوردن نظم دندان های کودک در آینده خواهد شد. بیشتر افراد سیگاری در کودکی به پستانک وابستگی شدید داشته اند.