غسل جمعه کند.
از جمله اعمال مستحبى است که بر آن تأکید بسیار شده و در روایت آمده که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله‏ به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: یا على! در هر جمعه غسل کن، گرچه به خاطر آن غذاى خود را براى بدست آوردن آب جهت‏ غسل کردن بفروشى و گرسنه بمانى.

دعا هنگام غسل
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
وقت غسل جمعه پس از طلوع فجر تا زمان ظهر است و هرچه نزدیک‏تر به ظهر انجام شود، بهتر است.

سر را با گل خطمى شستن
موجب ایمنی از بیمارى پیسى و دیوانگى

ناخن و موى پشت لب گرفتن

ثواب بسیار دارد و روزى را افزون می سازد، و او را از گناه تا جمعه دیگر دور می کند، و از بیمارى دیوانگى‏ و جذام و پیسى ایمنى می‏ دهد و بهتر است در وقت چیدن ناخن و زدودن موى پشت لب بخواند:
بسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ‏ وَ آلِ مُحَمَّد
و در گرفتن ناخن، از انگشت کوچک دست‏ چپ شروع و به انگشت کوچک دست راست ختم نماید و این شیوه را در گرفتن ناخنهاى پاى خود نیز رعایت کند پس از آن‏ ناخن هاى چیده را دفن کند.
استعمال بوى خوش و جامه ‏هاى پاکیزه خود را بپوشد.
صدقه دادن
ثواب صدقه دادن در شب و روز جمعه، هزار برابر اوقات دیگر است.
براى خانواده خود خوردنی هاى خوب و تازه از قبیل میوه و گوشت تهیه کند تا به آمدن جمعه شاد شوند.
پیش از خوردن صبحانه انار و پیش‏ از ظهر هفت برگ کاسنى بخورد، از موسى بن جعفر علیهما السّلام روایت شده: هرکه در روز جمعه وقتى که ناشتاست یک انار بخورد،تا چهل‏ روز دل او را نورانى گرداند.و اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار، تا صد و بیست روز وسوسه شیطان را از او دور گرداند و هرکس وسوسه شیطان از او دور شود نافرمانى خدا نکند و هرکه نافرمانى خدا نکند وارد بهشت شود.

خود را از کارهاى دنیا فارغ کند و به آموختن دین بپردازد.
از امام صادق علیه السّلام نقل شده:
بدا به‏ حال مسلمانى که در طول هفته روز جمعه را صرف یادگیرى مسائل دینى خود نکند و براى این عمل مهم، خود را از کارهاى دیگر فارغ نسازد.
از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت شده: هرگاه در روز جمعه ببینید پیرمردى سرگذشت دوران جاهلیت و کفر را براى‏ مردم بیان مى‏ کند، بر سرش سنگریزه بزنید.

هزار مرتبه صلوات فرستادن
از امام باقر علیه السّلام روایت شده: هیچ عبادتى‏ در روز جمعه نزد من محبوب‏تر از صلوات نیست.