اگر زن وشوهری پس از یک سال عدم جلوگیری و داشتن مقاربت های منظم حداقل هفته ای یک بار باردار نشوند نا باروری تلقی می شود. بسیاری از نا باروری ها ناشی از سردی مزاج زن و مرد و سردی رحم زن می باشد، که به راحتی می توان با اصلاح تغذیه و اصلاح مزاج زن وشوهر به نتیجه بارداری رسید. پس قدم اول باید به پزشک طب سنتی مراجعه کنید تا مزاج تشخیص داده شود و در صورت لزوم آزمایشات لازم چک شود تا اگر نا باروری دلیل دیگری دارد توسط پزشک مشخص شده و درمان لازم انجام شود. هرچه سن اقدام به بارداری کمتر باشد ( زیر 30 سال) درمان سریعتر راحت تر و با طول زمان کوتاه تر می باشد. پس عروس و دامادهای عزیز زمان بچه دارشدن خود را به تاخیر نیندازند.