کم کردن اندازه غذا و پرهیز از غذای رنگارنگ (خوردن غذای ساده سه ترکیبی)
خوردن زنیان و گردو با هم
گوشت خشک خوردن
پرهیز از خوراک های چاق کننده
داروی کاهنده اشتها (بقلة الفاطمه) قبل از وعده غذایی (یک قاشق چای خوری)
خوردن دم کرده سنای مکی (دو قاشق غذا خوری) و یک قاشق شوید و سویق جو (ناشتا دو قاشق غذاخوری)
استفاده از روغن شحم گاو جهت مصرف روزانه به جای
روغن های دیگر
حمام رفتن هر روز و به صورت ناشتا (سونا) و ریختن آب سرد بر بدن
خوردن خرفه یا تخم خرما نیم ساعت قبل از غذا
حذف کردن و عده ناهار
قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید روی غذا آب نخورید

درمان لاغری