• افزایش اشتها

• هضم سریع غذا

• تحریک غدد بزاقی

• کاهش میکروب دهان

• شستشوی کلیه ومثانه

• برطرف کردن سوء هاضمه

• برطرف کننده کک و مک

• از بین برنده جذام و پیسی