معرفی کتاب به مناسبت مبعث رسول اکرم

مجلس در قصه رسولکتاب: مجلس در قصّه رسول (ص)

کتابی است کهن، با زبانی ساده و بیانی دلنشین، برآمده از دل سنّتِ «سیره‌نویسی» و آیین «مجلس‌گویی» در قرنهای پنجم و ششم. نویسنده در این کتاب، به مطالعه تاریخ صدر اسلام با تکیه بر زندگی رسول خدا (ص) می‌پردازد و سرگذشت ایشان را از سالهای پیش از تولّد تا زمان رحلت آن حضرت، به طرزی جذّاب، داستانی و در عین حال بر پایه داده‌های مستند تاریخی، روایت می‌کند.


نوروز نامککتاب: طب النبی

گردآوری: جابر رضوانی

مریض شدن در قاموس دین انواع گوناگونی دارند که بعضی از آن ها مربوط به عوامل تغذیه ای و مادی است که در عالم جهان وجود دارد و بر اثر افراط و تفریط در بکار بردن آن ها بعضی از مردم به بعضی از مریضی ها مبتلا می گردند که بوسیله دواهای شیمیایی و یا داروهای سنتی و گیاهی به مداوای خویش می پردازند.