معرفی کتاب به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام

ستوده در آسمان ها و زمینکتاب : ستوده در آسمان‌ها و زمین

نویسنده : محمدرضا اصلانی

«ام ایمن» سراسیمه از جا برخاست و قدم بر آستانهٔ اتاق نهاد. لختی درنگ کرد. سپس بر بالین «آمنه» بازگشت. از مدتی پیش، تمام کارهایی را که لازم می‌دید، انجام داده بود. اما، «بی‌قراری» چنگ بر تار و پود دلش می‌زد. طلوع فجر نزدیک بود و نازنین بانوی مهربانش هنوز چشم بر هم ننهاده بود. گاه‌به‌گاه، دست ناپیدایی خواب پلک‌های خسته‌اش را فرو می‌افکند و او را به تماشا وا می‌داشت؛ در خانهٔ پدرش بود. مادر به تازگی گیسوان بلندش را شانه زده و بافته بود. به خواستگاری‌اش آمده بودند.


کتاب حدیث عنوان بصریکتاب : ترجمه‌ی حدیث عنوان بصری؛

دستورالعمل امام صادق (ع) به آرزومندان سیر و سلوک الی‌الله

نویسنده :

روایت عنوان بصری درباره سفارش امام جعفر صادق ـ (علیه‌السلام) ـ به علاقه مندان سیر و سلوک إلی الله، دستوری بسیار کارساز و اساسی است. در راستای گذشتن از نفس امّاره و خواهش‌های مادی و طبعی و شهوی و غضبی که غالباً از کینه و حرص و شهوت و غضب و زیاده‌روی در تلذّذات برمی‌خیزند.


کتاب نامه های امام صادق به شیعیانکتاب : نامه‌های امام صادق علیه السلام به شیعیان

نویسنده :