مسمومیت غذایی و دارویی مشکلی است که بسیار خطرناک است و در بسیاری از موارد منجر به مرگ می شود. پس همه باید در این مورد اطلاعات دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم از جان خود و اطرافیان مراقبت نماییم.

درمان :
١- برای درمان اورژانسی، بهترین راهکار حجامت عام است. مسمومیت از هر عاملی که باشد فرقی نمی کند، بلافاصله بیمار را به وضعیت عادی بر می گردانید.
٢- سپس با داروهای قی آور مثل ترکیب (یک استکان گلاب داغ +یک استکان آب ولرم +٢ قاشق غذا خوری نمک دریا) باعث می شود بیمار بالا بیاورد و معده وکبدش از وجود عامل مسمومیت زا پاکسازی می گردد.
٣- اگر مدت زیادی در حدود ٣ ساعت و بیشتر از مسمومیت گذشته باشد، می توان به بیمار داروی مسهل مثل (دم کرده ٢ قاشق غذاخوری گل سرخ +یک قاشق غذاخوری برگ سنا) را داد تا باکمک اسهال عامل مسمومیت از تن بیمار دفع گردد.

مسمومیت ناشی از بمب میکروبی یا شیمیایی :
درمان :
١- حجامت عام
٢- خوردن آب سیب مداوم (هر ٢الی ٣ ساعت یک بار)
٣- خوردن سیب درختی (ناشتا ودر اوقات دیگر)

مسمومیت ناشی از قرص برنج
درمان:
١- حجامت عام
٢- خوردن آب سیب مداوم (هر ٢الی ٣ ساعت یک بار)
٣- خوردن سیب درختی ناشتا

مسمومیت گزشی:
درمان :
١- ابتدا ناحیه گزش را حجامت کنید.
٢- سپس حجامت عام
٣- خوردن آب سیب مداوم (هر ٢الی ٣ ساعت یک لیوان)
۴- خوردن سیب درختی ناشتا و در اوقات دیگر

توجه:
می تواند حجامت عام سریع بعداز حجامت گزشی باشد و می تواند با فاصله باشد، اگر مسمومیت و گزش زیاد است، می توان فوری بعد از حجامت موضعی در محل گزش، حجامت عام انجام داد