ما در مفاصل به بلغم نیاز داریم، تا انعطاف پذیری داشته باشند وبتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند.
حال اگر میزان بلغم کمتر از حد معمول باشه، سبب بروز خشکی در مفاصل می گردد و موقع راه رفتن استخوان ها ی ناحیه در گیر صدا می کند و اگر میزان بلغم بیشتر از حد معمول باشد سبب بروزورم ودرد در آن ناحیه می شود.
حال اگر این مقدار بلغم رسوب کرد و سفت و سخت شد زمینه آرتریت روماتوئید می شود.

درمان ‌:
١- خوراک گرمی ها
۲- پرهیز از سردی ها مخصوصا در هنگام شب
٣- مالیدن روغن های گرم برروی موضع درگیر مانند؛ روغن سیاهدانه، کنجد، زیتون، بادام تلخ و....
۴- مصرف دوسین؛ از ترکیب (سه واحد عسل +یک واحد سیاهدانه نیم کوب شده) هر هشت ساعت یک قاشق مربا خوری میل کنید.١


١ - کتاب علت ودرمان بیماری ها در طب سنتی و اسلامی
نویسنده: حکیم استاد حسین خیراندیش