• نرم کردن پوست
 • تقویت کردن حافظه
 • باز کردن مجاری آب بدن
 • ایجاد توانگری
 • رفع بدحالی
 • دوری شیطان
 • رفع خشکی لب
 • رفع ترک دست و پا
 • جلوگیری از بواسیر
 • جلوگیری از جوش و دمل (روغن مالی با بنفشه قبل حمام)
 • جلو گیری از سوزش نوره
 •  درمان ریح
و ...