ترکیبات:
بابونه، چای کوهی، افتیمون، سنبل الطیب، بادرنج بویه

اثرات:
تقویت کننده اعصاب، آرام بخش، رفع نگرانی و اضطراب، درمان افسردگی، وسواس، عصبانیت، مکمل درمانی غلبه سودا و بیماریهای ناشی از آن، درمان برخی سردرد ها، تسکین درد و رفع خستگی و ...
زمان مصرف:
شب بعد از شام همراه با عسل یا شکر سرخ
ابن علیان